×
manifest wystawy artyści kontakt archiwum o nas

O nas

GALERIA SZTUKI WARZYWNIAK działała od 2011 do 2016 roku w Gdańsku Oliwie przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 25. Odbyło się w niej ponad 100 wystaw, wiele koncertów, spotkań i wykładów. Kuratorem Galerii był Andrzej Stelmasiewicz.

Po rocznej przerwie, gdy budynek przeszedł gruntowną modernizację, Galeria Warzywniak powróciła do aktywności pod nazwą NOWY WARZYWNIAK. W nowy wydaniu Galeria dysponuje trzema niezależnymi przestrzeniami, w których będzie prezentowane szerokie spektrum sztuk wizualnych. Teraz Galerią zarządzają: Andrzej Stelmasiewicz (organizacja), dr Adriana Majdzińska (sztuka) oraz Anna Maria Czarzasta (edukacja). Misja Galerii nie zmieniła się. Można ją podsumować jednym zdaniem SZTUKA CHCE DO CZŁOWIEKA. Będziemy promować młodych artystów i oddawać należny szacunek starym. Będziemy pokazywali sztukę nowoczesną i tę, bardziej tradycyjną, z Gdańska, z Pomorza, z Polski i z zagranicy. Będziemy się starali przyciągać uwagę i aktywizować lokalną społeczność. Będziemy prowadzili możliwie szeroką działalność edukacyjną.

DR ADRIANA MAJDZIŃSKA
Urodziła się w 1973 w Słupsku. W 2000 uzyskała dyplom na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego. Od 2006 jest zawodowo związana z tym Wydziałem. W 2011 obroniła pracę doktorską pt. „Pokusa Doskonałości”. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, działaniami artystycznymi, inicjatywami społecznymi. Operuje prostymi formami nadając im znaczenie symbolu. Stworzyła cykle: „Siedem Grzechów Głównych” 2000, „Militaria” 2002, „Videoinstalacja” 2004, „Masculinum” 2007, „Memuary” 2007, „Pojemnik” 2009, „Relikwiarze” 2011, „Serce” 2012, „Signum” 2013, „Signum II” 2014. Brała udział w licznych wystawach, plenerach i konkursach w Polsce i za granicą. Jest laureatką licznych nagród i stypendiów. W latach 2015-2017 wraz z Czesławem Podleśnym byli pomysłodawcami i koordynatorami Przestrzeni Sztuki WL4 – niezależnej społeczności artystycznej w Gdańsku przy ul. Wiosny Ludów 4. Swoje zainteresowania muzyczne rozwija współpracując z Uhuru Trio, Kaszubowski Modifying Group, Słowiańska Dusza. Jest laureatką nagród i stypendiów m.in.: stypendium Ministra Kultury i Sztuki 1998, nagrody Rektora ASP w Gdańsku 2000, nagrody Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za najlepszy debiut w dziedzinie rzeźby w 2000, złotego medalu na XX Salonie Rzeźby w Warszawie w 2003, Medalu Prezydenta Miasta Gdańska w 2006 oraz trzykrotnie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.

ANDRZEJ STELMASIEWICZ
Andrzej Stelmasiewicz (1954, Lublin) - przedsiębiorca, animator i mecenas kultury. Studiował na Uniwersytecie Gdańskim i na UMCS w Lublinie. Dyplom (1978) z fizjologii mózgu. W latach 1978-1982 był asystentem w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Wydziału BiNoZ UG. Potem imał się różnych zajęć z Polsce i za granicą. W 1991 założył firmę ASTE, którą prowadzi do tej pory. Ufundował i prowadzi Fundację Wspólnota Gdańska (od 2007), która wspiera rozwój społeczności lokalnych przez kulturę, sztukę i edukację. Fundacja prowadzi Galerię Sztuki Nowy Warzywniak, Galerię Jednego Dzieła oraz plenerowe galerie rzeźby w Gdańsku i w Gdyni. Była organizatorką m.in. Festiwalu Gdańskich Lwów i Festiwali Rzeźby z Piasku. Od wielu lat organizuje Międzynarodowy Festiwal Form Przestrzennych ROZDROŻA WOLNOŚCI, Międzynarodowy Plener Rzeźby z Drewna, Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris i Małą Formę Graficzną, Oliwską Akademię Sztuki, cykl plenerowy VIVA OLIVA, Akademię Gdańskich Lwiątek - projekt dla ok. 7000 dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz Gdańską Akademię Przedszkolaków. Wspólnota Gdańska promuje sztukę gdańską za granicą (wystawy w Hiszpanii, Norwegii, we Francji i na Ukrainie). Andrzej Stelmasiewicz jest członkiem Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych (od 2008), Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (od 2011), Rady Kultury Gdańska (od 2013), Stowarzyszenia SUM (od 2006), Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (od 2005) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (od 1999). W 2007 uhonorowany tytułem Mecenasa Kultury Gdańska i medalem „550 lat ukoronowania herbu Gdańska”. W 2012 otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej. Był „Człowiekiem Kwietnia 2008” Dziennika Bałtyckiego. W 2015 otrzymał Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego w kat. „Darczyńca Roku” a w 2016 Nagrodę Marszałka Woj. Pomorskiego w kat. „Osobowość Roku” z okazji Dnia Turystyki.

ANNA MARIA CZARZASTA
 (1970, Głogów) Animatorka kultury, artystka, pedagog, społeczniczka. Zajmuje się  kreacją i realizacją projektów kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i obywatelskich. W latach 1996-2005 prowadziła pracownię plastyczną i zajmowała się animacją kulturalną. W roku 2009 ukończyła  wydział Edukacji Artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 2012-2014 współpracowała z Wojewódzką i Miejska Biblioteką Publiczną w Gdańsku (Filia Gdańska- wystawy młodej sztuki, autorskie projekty artystyczne) oraz z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Bursztynników („Święto Ulicy Mariackiej”). W latach 2012- 2015 współpracowała z Wydawnictwem Tysiąclecia przygotowując do druku tomiki poezji trójmiejskich poetów. Anna Czarzasta należała do inicjatorów powstania Rady Dzielnicy Przymorze Małe w Gdańsku (2015). W pierwszej kadencji działalności Rady pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Dzielnicy. Zajmuje się planowaniem i koordynacją aktywności obywatelskich, organizacją imprez masowych, prelekcji, uczestniczy w konsultacjach projektów rewitalizacyjnych, realizowanych na terenie dzielnicy. W roku 2015 powołała Fundację Fale Kultury. Jest jej współfundatorem i Prezesem Zarządu. Fundacja zajmuje się szeroko pojętą działalnością kulturalną: wystawiennictwem, promocją twórczości i twórców oraz edukacją artystyczną.  W 2016 Fundacja otworzyła Galerię w Kwadracie, gdzie prezentuje sztukę młodych twórców. Anna Czarzasta jest organizatorką i kuratorką wystaw. W roku 2017  we współpracy z Producentem filmu „Twój Vincent” (BreakThru Films) oraz Fundacją Wspólnota Gdańska prezentowała w Oliwskim Ratuszu Kultury wystawę obrazów z produkcji oscarowego filmu. Była kuratorką wystawy oraz autorką  programu edukacyjnego. Od roku 2017 jest członkiem Obserwatorium Rozwoju Lokalnego w Gdańsku oraz Rady Programowej Free Cities Festival (Instytut Metropolitarny). W Obserwatorium zajmuje się m.in. opiniowaniem i programowaniem działań związanych z estetyzacją przestrzeni. Jest pomysłodawcą powołania Międzyinstytucjonalnego Zespołu Badawczo-Rozwojowego ds. działań artystycznych oraz upowszechniania sztuki w przestrzeni publicznej Przymorza Małego (2018), w ramach którego inicjuje oraz wspiera działania na rzecz rozwoju sztuk pięknych i użytkowych w przestrzeni publicznej na Przymorzu Małym. Od roku 2018 realizuje autorski program edukacji artystycznej w Galerii Sztuki Nowy Warzywniak.