×
manifest wystawy galeria 1D kontakt archiwum o nas

Galeria Sztuki Nowy Warzywniak
działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1,5% podatku:
KRS 0000286430

2023.07.04 - 2023.07.30, 10:00-18:00
wernisaż 04.07.2023, godz. 18.00

PAWEŁ PACHOLEC. GRAFIKA

PAWEŁ PACHOLEC
Urodził się w 1986 roku. Jest absolwentem Wydziału Grafiki i Wydziału Malarstwa w ASP w Gdańsku. Studiował też fotografię w UAM w Poznaniu.
W swojej twórczości odwołuje się do klasycznych, tradycyjnych technik oraz środków wyrazu. Tworzy swoje prace w sposób wyważony i przemyślany opierając się o widoczne struktury i formy. Poszukuje inspiracji w konstruktywizmie czy industrializmie, ale także w dadaizmie czy ekspresjonizmie. Podczas tworzenia stara się odnosić do geometrii oraz proporcji matematycznych, które niekiedy przełamuje czymś zupełnie opozycyjnym, jak nieregularna plama lub kreska czy ekspresyjny gest. Często zaprzęga fotografię do działań graficznych.
Jest laureatem licznych nagród i stypendiów artystycznych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i publicznych w Polsce i za granicą, m.in. w Finlandii, Danii, Meksyku, Armenii, USA, Kanadzie i Indonezji.


PAWEŁ PACHOLEC
Born in 1986, the artist is a graduate of the Faculty of Graphic Arts and the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdansk. He also studied photography at the Adam Mickiewicz University in Poznan.
His works use traditional techniques and means of expression. With mindful balance, he bases his works on visible form and structure. He seeks inspiration from constructivism and industrialism, as well as dadaism and expressionism. The mathematically proportioned and geometrical creation is sometimes subverted by an errant splash, line or a spontaneous gesture. He often employs photography to add to his visual works.
He has received numerous awards and artistic scholarships. His works are included in private and public collections in Poland as well as abroad, for instance in Finland, Denmark, Mexico, Armenia, USA, Canada and Indonesia. 
<< powrót