×
manifest wystawy galeria 1D kontakt archiwum o nas

Galeria Sztuki Nowy Warzywniak
działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1,5% podatku:
KRS 0000286430

2023.06.05 - 2023.06.30, 10:00-18:00
wernisaż 05.06.2023, godz. 18.00

NIEPEWNOŚĆ_UNCERTAINTY

Niepewność to wystawa, która stanowi pokaz w pewnym sensie po-rezydencyjny, ponieważ jest to przegląd, który podsumowuje multikulturowe postawy osób uprawiających sztuki piękne i projektowe z całego świata, które łączy fakt przebywania na wymianie studenckiej Erasmus+ w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wystawa ta w żaden sposób nie wynika bezpośrednio z toku studiów, ponieważ kluczem do jej skonstruowania była koncepcja kuratorska dr Filipa Ignatowicza, wobec której w luźny sposób należało zaproponować swoje autorskie odpowiedzi artystyczne. Głównym konceptem była tutaj właśnie tytułowa NIEPEWNOŚĆ, którą można zrozumieć na absolutnie różne sposoby i wyrazić ją wielorakością mediów i gatunków artystycznych. Dlatego też proponujemy na ten pokaz spojrzeć z perspektywy art-labu, deklinacji konceptu przez różne postawy artystyczne niczym przez sieć asocjacji, tak by wspólnie przyjrzeć się wygenerowanym wartościom poznawczym.

Poniżej koncept kuratorski:
Wydaje mi się, że jesteśmy obecnie zawieszeni w niezwykle napiętym momencie historycznie i geopolitycznie, a osobiście najchętniej wziąłbym sobie od tych wszystkich napięć pauzę. Czuję się jakby spełniło się hasło znane nam z weneckiego biennale z 2018 roku  - pozorne błogosławieństwo, które tak naprawdę jest groźbą: “obyś żył w ciekawych czasach”. Sądzę, że wiele osób chciałoby nieco mniej ciekawych czasów, bo obecnie dominuje wszechobecna niepewność. Wahanie i rozedrganie, które odbija się w możliwie wszystkich aspektach życia.
Zadajmy sobie pytanie jak w zderzeniu z tą niepewnością funkcjonujemy? Czy cechuje nas eskapizm, czy budujemy swojego rodzaju strategie przetrwania? Jaka jest odpowiedzialność i rola zawodu artysty w tym całym zagmatwaniu? Jak reagujemy na zmiany albo jaki świat chcielibyśmy stworzyć?
Stan niepewności może się odnosić także do znalezienia się w całkowicie nowej sytuacji i na nowym gruncie kulturowym, co w zasadzie jest cechą wspólną osób uczestniczących w programach wymiany międzynarodowej.
Chciałbym, żeby to z pozoru pejoratywne hasło wystawy stanowiło pretekst do niezwykle kreatywnych rozważań multikulturowej grupy.


Osoby biorące udział w wystawie:
Derinsu Alicikoğlu, Silvia Balážová, Marta Hernández Baratech, Tim Edelmann, Sébastien Faivre-Picon, Beyza Mira Gungen, Lea Hirsch, Alžbeta Hrnčiarová, Bianka Ivanová, Sonja Knezic, Asja Komadina, Paula Corbalán Moreno, Liz Pirtskhalava, Zala Reberc, Marta Pacios Riera, Marina Serrano, Kristiana Srebreva, Mehves Topcuoglu, Sarah Coronado Torrente, Doga Su Yildirim.

Kurator: dr Filip Ignatowicz
Koordynacja: Hanna ŚwiętnickaNiepewność (Uncertainty) is an exhibition that is, in a way, a post-residence display – an overview made up of the multicultural leanings of people from all over the world who practice fine and visual arts, connected by their stay at the Academy of Fine Arts in Gdansk, made possible by the Erasmus+ exchange program. This exhibition has not resulted directly from the course of study, as it was themed around Dr. Filip Ignatowicz’s curatorial concept of everyone casually proposing their own original artistic responses. The main theme was the eponymous UNCERTAINTY, which can be understood in completely different ways and be expressed using plethora of media and artistic genres. Hence we suggest that it be viewed from a perspective of an art-lab – a collection of alterations to the concept done as if sifted through a net of associations – so that we can all appreciate the generated cognitive value.

Curatorial concept:
It seems to me that we are all stuck in an incredibly tense moment in history and geopolitics and I would much rather just take a break from it all. It feels like the seemingly benign, but threatening in actuality, phrase – familiar to us from Venetian Biennale in 2018 – “May you live in interesting times” has come true. I reckon that many people would rather have times less interesting than these, since they are universally permeated by uncertainty. A restlessness and indecision that reflects in all aspects of our lives.
We asks ourselves – how exactly do we function when met with this uncertainty? Are we dictated by escapism or formulating survival strategies? What sort of responsibility falls on the artist in all this chaos? How do we respond to changes or what sort of world would we like to create?
This state of uncertainty can also reflect finding oneself in a new situation of facing a new culture, which is very common to people taking part in international exchange programs.
I would like this seemingly disparaging title to provide an excuse for incredibly creative deliberations aimed at the topic of the multicultural group.

Exhibition participants:
Derinsu Alicikoğlu, Silvia Balážová, Marta Hernández Baratech, Tim Edelmann, Sébastien Faivre-Picon, Beyza Mira Gungen, Lea Hirsch, Alžbeta Hrnčiarová, Bianka Ivanová, Sonja Knezic, Asja Komadina, Paula Corbalán Moreno, Liz Pirtskhalava, Zala Reberc, Marta Pacios Riera, Marina Serrano, Kristiana Srebreva, Mehves Topcuoglu, Sarah Coronado Torrente, Doga Su Yildirim.


Curator: Dr. Filip Ignatowicz
Coordination: Hanna Świętnicka
 
<< powrót