×
manifest wystawy galeria 1D kontakt archiwum o nas

Galeria Sztuki Nowy Warzywniak
działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1,5% podatku:
KRS 0000286430

2023.06.01 - 2023.06.30, 10:00-18:00
finisaż 26.06.2023, godz. 18.00

ŁUKASZ BUTOWSKI. Obrazy epikurejskie

Łukasz Butowski (1981). Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2007). Kierownik pracowni litografii na macierzystej Uczelni (od 2017). Tymczasowo prodziekan na Wydziale Grafiki (od 2016). Zajmuje się grafiką warsztatową, malarstwem i projektowaniem graficznym. Przede wszystkim tradycyjną litografią na kamieniu. Organizator wystaw i warsztatów promujących grafikę warsztatową. Bierze. aktywny udział w konferencjach i sympozjach dotyczących sztuki i grafiki warsztatowej. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych i pokazów sztuki. W wolnych chwilach prowadzi obserwacje morskiej piany, zbiera runo leśne, kolekcjonuje pasty BHP oraz zajmuje się pieczeniem ciast, zwłaszcza serników. Liczne sukcesy dydaktyczne, m.in. Grand Prix dyplomantki Karoliny Turek na Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu w 2021, 3 razy z rzędu dyplomanci pracowni litografii dostali się na ogólnopolską wystawę Najlepsze Dyplomy ASP w Zbrojowni Sztuki w Gdańsku.

O wystawie
Głównym motywem tej wystawy jest przyjemność, ale także często żałosne konsekwencje jakie towarzyszą oddaniu się jej ponad miarę. Koncepcja wystawy zasadniczo zgadza się z moim mottem artystycznym jakie wymyśliłem kilka lat temu:Zajmuję się malarstwem, rysunkiem oraz grafiką warsztatową, zwłaszcza tradycyjną litografią. Jeżeli miałbym określić swoje poglądy artystyczne / filozoficzne / religijne, to chyba najbliżej mi do epikureizmu, zakładającego, w największym skrócie, że „szczęście polega na doznawaniu przyjemności, a nieszczęście na doznawaniu cierpień” [W. Tatarkiewicz, Historia filozofii]. W tym, co nazywam swoją twórczością, staram się przede wszystkim skoncentrować na odczuwaniu/wykonywaniu/wytwarzaniu przyjemności, choć często efekty pracy okupione są sporym cierpieniem i wysiłkiem, a i motywy z radosnych przeobrażają się w trakcie pracy w krańcowo, wręcz ostatecznie, smutne (śmierć, przemijanie, rozpacz). Mimo to nadal czerpię z tego, co robię, sporo przyjemności, ot taki art-masochizm. W związku z tym uważam się za artystę bardzo nowoczesnego, mimo iż pracuję w tradycyjnych „mediach”.


Łukasz Butowski (1981). A graduate of the Academy of Fine Arts in Gdansk (2007). Head of the lithography studio at the parent university (since 2017). Interim Associate Dean of the Faculty of Graphic Arts (since 2016). He does graphic art, painting and graphic design. He focuses mostly on traditional stone lithography. He is an organizer of exhibitions and graphic design workshops and an active participant in conferences and symposiums on the topic of art and graphic design. He is the author of several one-man shows and an attendee at tens of collective exhibitions and art shows. In his free time, he busies himself with observing sea foam, collecting forest groundcover and hand-cleaning paste, as well as baking – preferably cheesecakes. He achieved many educational successes, for example the graduate Karolina Turek’s Grand Prix at Biennial of Student Graphics in Poznan in 2021. Thrice in a row, the lithography workshop graduates have gotten into the nationwide Best Diplomas of the Academy of Fine Arts exhibition in the Armory of Arts in Gdansk.

About the exhibition
The main theme of this exhibition is pleasure, but also the often pathetic consequences of indulging in it beyond measure. The exhibition’s conception largely matches the artistic motto I have made a few years ago: I do painting, drawing and graphic design, especially traditional lithography. If I had to describe my views on art / philosophy / religion, I would say they are close to epicureanism, which, in a nutshell, proclaims that “happiness is feeling pleasure, while unhappiness is feeling suffering” [W. Tatarkiewicz, History of Philosophy]. In my work I attempt to focus on feeling/achieving/creating pleasure, although often the work is bought with great suffering and labor and, during the process, the themes ultimately turn from happy to extremely sad (death, evanescence, grief). Nevertheless, I still take a lot of enjoyment from my work, as a bit of artistic masochism. It is the reason I think of myself as a very modern type of artist, despite my usage of traditional “media”. 
<< powrót