×
manifest wystawy galeria 1D kontakt archiwum o nas

Galeria Sztuki Nowy Warzywniak
działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1,5% podatku:
KRS 0000286430

2023.02.20 - 2023.03.19, 8.00-20.00
wernisaż 20.02.2023, godz. 12.00

OKALECZONA.UKRAINA

Zbliża się 24 lutego - rocznica rosyjskiej napaści zbrojnej na Ukrainę.
Rok wojny, w wyniku której zginęły tysiące ludzi, ucierpiało społeczeństwo, kraj, państwo, natura, gospodarka – wszystko.
Są rany. Są okaleczenia. Jest wojna. Jest Okaleczona. Ukraina. Nie sposób pokazać ogromu cierpień jej mieszkańców.
Fotografie zatrzymują momenty dla potomnych, dokumentują, opisują, dotykają ran, niepokoją. Taka ich rola.

Chcemy, by wystawa zdjęć pt.  „Okaleczona. Ukraina” była nie tylko przyczynkiem do refleksji nad ogromem zniszczeń i bohaterską obroną, codzienną walką z okupantem i małymi-wielkimi, ludzkimi tragediami.
Naszym celem jest również okazanie solidarności z mieszkańcami Ukrainy. Chcemy pokazać, że myślimy, jesteśmy blisko, wspieramy, wyczekujemy dnia zakończenia tej bestialskiej wojny.

Zbombardowany zabytek, jeden ze 113 obiektów historycznych; dzielnica Charkova, w której mieszkało 100 tys. osób – to tylko przykład tragicznych obrazów, które udało się udokumentować za pomocą aparatu fotograficznego.
Ta Wojna trwa już rok. CAŁY DŁUGI ROK.
Zobaczcie, jak wygląda OKALECZONA UKRAINA.

Wystawę zainicjował Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu RP.

Współorganizatorami są:
Urząd Miasta Gdańsk oraz Biuro Senatorskie Bogdana Borusewicza Wicemarszałka Senatu RP, Fundacja Wspólnota Gdańska i Gdański Archipelag Kultury.

Wernisaż 20 lutego 2023, poniedziałek, godz. 12:00 przed Oliwskim Ratuszem Kultury, Gdańsk Oliwa, ul. Opata J. Rybińskiego 25.
Wystawa potrwa do 19 marca 2023.
The 24th of February – the anniversary of Russian armed attack on Ukraine – is right around the corner.
A full year of war, during which thousands of people died, and during which society, nation, country, nature and economy all suffered alike.
There are wounds, there are injures. There’s war and there is the Wounded Ukraine. It is not possible to completely show the enormity of suffering of its citizens.
These photos capture moments for the future generations. They document, describe, prod at wounds, and disturb. That is their function.

We want the “WOUNDED.UKRAINE” photograph exhibition to be more than just a way to contemplate the magnitude of destruction, heroic defense against the invader and the small-great human tragedies. We also want it to show our solidarity with Ukrainians. We want to show that our thoughts are with them, that we support them, and that we eagerly await the end of this monstrous war.

A bombed cultural site, one of the 113 historical landmarks; Charkov district, in which a 100 thousand people used to live – these are just examples of the tragic pictures that were documented with a camera.
This war has been going on for a year. A WHOLE, LONG YEAR.
See how WOUNDED UKRAINE looks.

The exhibition was started by Bogdan Borusewicz, the Deputy Speaker of the Polish Senate.

Co-organizers:
Gdansk Town Office and Deputy Speaker of the Polish Senate Bogdan Borusewicz’s Senate Office, the Gdansk Community Foundation and Gdansk Archipelago of Culture.

Vernissage at 20 February 2023, Monday, 12 PM, in front of the Oliwa Cultural Center, Gdansk Oliwa, 25 Opata J. Rybińskiego Street.
The exhibition runs until March 19, 2023.

 
<< powrót