×
manifest wystawy galeria 1D kontakt archiwum o nas

Galeria Sztuki Nowy Warzywniak
działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1,5% podatku:
KRS 0000286430

2023.02.02 - 2023.02.28, 10.00-18.00
wernisaż 02.02.2023, godz. 18.00

TINA JANUSZ

Tina Janusz - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (ówczesna PWSSP).
Urodzona w 1955 r. w Gdyni artystka, uzyskała dyplom na wydziale Rzeźby w 1986 r. Mieszka i pracuje w Gdyni Orłowie, w pracowni na poddaszu dawnego Domu Kuracyjnego, w sąsiedztwie plaży i orłowskiego molo. Jej prace są częścią licznych prywatnych kolekcji, w kraju i zagranicą. Uprawia malarstwo i rzeźbę.

„Nie lubię powtarzalności, kusi mnie nowe i nieznane. Jestem czcicielem przypadku, ale przez lata prób nauczyłam się nim trochę kierować. Lubię jak obraz jest nowym wyzwaniem, powoduje adrenalinę. Nie zależy mi na tym by to określać, wciskać w ramy. Lubię szybkie działanie, szukam rozwiązań, które pozwalają mi szybko pracować.”

WYSTAWY INDYWIDUALNE
2008 Kościół Ewangelicko-Augsburski w Sopocie
2008 Domek Żeromskiego, Towarzystwo Przyjaciół Orłowa w Gdyni
2019 Garnizon Kultury, galeria Na miejscu ,,Trwanie,,
2021 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Orłowie

WYSTAWY ZBIOROWE
2008 Kościół Mariacki w Gdańsku ,,Sacrum,,
2009 Pałac Chojnata pod Warszawą ,,Artyści Wybrzeża,,
2009 Galeria Profile w Gdyni, Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART wystawa z córką Klementyną Adamczak
2020 Halo Kultura ,,Czarny Pejzaż,,
TINA JANUSZ
Tina Janusz – a graduate from the Academy of Fine Arts (previously State Higher School of Fine Arts) in Gdansk.
Born in 1955 in Gdynia, the artist received a diploma at the Faculty of Sculpture in 1986. She lives and works in Gdynia Orłowo, in the attic workshop in the former Spa House, near the beach and Orłowo’s pier. Her works feature in many private collections, both in Poland and abroad. She does painting and sculpting.

“I dislike repetitiveness and like the new and the unknown. I am a devotee of coincidence, but I now manage – through years of practice – to control it somewhat. I like when a new painting poses a challenge to me, the adrenaline spiking. I do not care much for putting tags on things. I enjoy working quickly and I always look for ways that let me work quicker."


PRIVATE EXHIBITIONS
2008 Lutheran Church in Sopot
2008 Żeromski House, The Society of Friends of Orlowo
2019 Garnizon of Culture, Na Miejscu Gallery, “Trwanie”
2021 Secondary School of Fine Arts in Orlowo

COLLECTIVE EXHIBITIONS
2008 St. Mary’s Church in Gdansk, “Sacrum”
2009 Palac Chojnata near Warsaw, “The Coastal Artists”
2009 Profile Gallery in Gdynia, Association for the Promotion of Coastal Artists, ERA ART exhibition with the daughter Klementyna Adamczak
2020 Halo Kultura “Black Landscape”

 
 
<< powrót