×
manifest wystawy galeria 1D kontakt archiwum o nas

Galeria Sztuki Nowy Warzywniak
działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1,5% podatku:
KRS 0000286430

2023.01.04 - 2022.12.31, 10.00-18.00
wernisaż 04.01.2023, godz. 18.00

RITA STASZULONOK / OLENA ULIANOVA | spacery joint-venture

RITA STASZULONOK
Urodziła się w Mińsku na Białorusi. Absolwentka Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2010 mieszka w Pruszczu Gdańskim. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Laureatka Stypendium „Gaude Polonia” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Instituto Sacatar w Brazylii, Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Twórczego, Marszałka Województwa Pomorskiego. Profesjonalna malarka. Brała udział w wystawach zbiorowych w Uzbekistanie, USA, Australii, Polsce, Bułgarii, Danii, Białorusi, Rosji. Prace artystki znajdują się w Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku, w Galerii Centrum w Krakowie, w kolekcji Instituto Sacatar w Brazylii oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i na świecie. Ulubiona technika: tempera na desce.

OLENA ULIANOVA
Urodziła się w Chersoniu w Ukrainie. Absolwentka Chersońskiej Szkoły Plastycznej i Chersońskiego Krajowego Instytutu Pedagogicznego, posiada certyfikat designu Uniwersytetu Georgia w USA. Członkini Narodowego Związku Artystów Ukrainy, Międzynarodowej Organizacji TAFA (artyści pracujący z tekstyliami, włóknami, itp.), Amerykańskiego Stowarzyszenia SDA (design powierzchni). Pracuje z tkaninami, włóknami i barwnikami, autorka książek o naturalnych metodach barwienia “The Handbook of Amateur Natural Dyeing and Printing” i „Ślady Wysokich Drzew”. Prowadzi autorską Galerię Sztuki „Szary Ganek” w Pruszczu Gdańskim. Aktywnie uczestniczy w wystawach i promocji kultury. Była kilkakrotnie nominowana do nagrody Osobowość Roku Dziennika Bałtyckiego. W 2018 otrzymała Nagrodę Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowrzechniania i ochrony kultury. Założycielka fundacji KIWI (Kreatywność / Inicjatywa / Wielokulturowość / Integracja).
RITA STASZULONOK
Born in Minsk, Belarus. Graduated from the Belarusian State Academy of Fine Arts. Has lived in Pruszcz Gdanski since 2010. She belongs to the Association of Polish Artists and Designers and has received the “Gaude Polonia” scholarship of the Minister of Culture and National Heritage, Instituto Sacatar in Brazil, the Cultural Scholarship of the City of Gdansk, and a creative scholarship of the Marshal of the Pomeranian Voivodeship. Professional painter. Has featured in collective exhibitions in Uzbekistan, USA, Australia, Poland, Bulgaria, Denmark, Belarus, and Russia. Her works can be found in Museum of Contemporary Art in Minsk, in Centrum Gallery in Cracow, in Instituto Sacatar collection in Brazil and private collections in Poland and abroad. Her favorite technique is tempera on panel.


OLENA ULIANOVA
Born in Kherson, Ukraine. Graduated from Kherson Art School and from the Khersonian State Pedagogical Institute. Possesses the design certificate from the Georgia State University in USA. She is a member of the National Union of Artists of Ukraine, International TAFA Organization (artists working with textile and fibers, etc.), and American SDA (surface design) Association. She works with cloth, fibers and dyes. She wrote books on dyeing – “The Handbook of Amateur Natural Dyeing and Printing” and “Ślady Wysokich Drzew”. She leads her own art gallery “Szary Ganek” in Pruszcz Gdanski. She is active both in exhibitions and the promotion of culture. She was nominated several times for Dziennik Bałtycki’s Personality of the Year award. In 2018, she received the Pruszcz Gdanski’s Mayor Award for exemplary achievements in the fields of art and safeguarding of culture.
The founder of the KIWI Foundation.

 
<< powrót