×
manifest wystawy galeria 1D kontakt archiwum o nas

Galeria Sztuki Nowy Warzywniak
działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1,5% podatku:
KRS 0000286430

2022.12.05 - 2022.12.30, 10.00-18.00
wernisaż 05.12.2022, godz. 18.00

JAKUB WASILEWSKI | BIES. Wszystkie moje strachy

Artysta urodził się w 1982. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku w pracowni prof. Piotra Józefowicza. Interesują go ludzkie emocje wyrażane mimiką twarzy. Jako temat swoich prac, obrazów wybrał twarze: zniszczone, pomarszczone, mające czytelny wyraz ciężkiego lub degradującego zdrowie życia; twarze osób pogrążonych w chorobie alkoholowej, żyjących na ulicy, utrzymujących się ze zbieractwa…

BIES, ten co przeraża, budzi strach, straszydło. Słowiański bies wcielał się w człowieka i kierował jego złymi postępkami. Niektórzy uważali, że bies, w istocie zły, prowadząc ludzi do szaleństwa chronił ich w ten sposób przed popełnieniem najgorszych zbrodni. Tworząc cykl BIES poszukiwałem twarzy naznaczonych życiem, zdeformowanych lub wyglądających na „opętane”. Używając koloru nadaję im nowe życie, konfrontuję się z własnymi lękami, rozliczam się z przeszłością. Jest to forma autoterapii. Grubo nakładana farba jako struktura obrazu symbolizuje życiowe przejścia i doświadczenia. Kolor staje się gestem, wyładowaniem emocji, odkrywaniem własnego JA. To transformacja przeżyć i doświadczeń emocjonalnych, próba nazwania własnych myśli i lęków. Bies, to twarze-maski wykrzywione w grymasach lub pozach odzwierciedlają złe uczynki, chowają tajemnice, skazują na potępienie.
Jakub Wasilewski was born in 1982. Graduated from the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Gdansk, from under Prof. Piotr Józefowicz. His interests lie in human emotions displayed by facial expressions. The theme of his paintings is faces: worn down, wrinkly, possessing the expression of miserable lives, marred by alcohol addiction, those of street beggars…

BIES (FIEND) is a terrifying monster. Slavic fiends took the form of men and led them astray. Some believed that the fiend, quintessentially evil, actually protected people from committing the most terrible crimes by driving them insane. While creating the FIEND series, I looked for faces that were roughened by life, deformed or having the appearance of “madness”. By using color, I gift them a new life, confront my own fears and face the past. It is a form of self-therapy. Thick layer of paint on the paintings symbolizes the many hardships of life. The color becomes a gesture of winding-down, a discovery of the inner I. It metamorphosizes emotional experiences and identifies my own thoughts and fears. Fiend is the masks that are our own faces – masks of scowls and grimaces that reflect the secrets, guilt and damnation underneath.
 
<< powrót