×
manifest wystawy galeria 1D kontakt archiwum o nas

Galeria Sztuki Nowy Warzywniak
działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1,5% podatku:
KRS 0000286430

2022.11.03 - 2022.11.30, 10.00-18.00
wernisaż 03.11.2022, godz. 19.00

JOANNA ZAKRZEWSKA. Kaligrafia

Joanna Zakrzewska – japonistka, kaligrafka, iluminatorka, ilustratorka; Pełni funkcję Prodziekana ds. studenckich na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Ukończyła japonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktoryzowała się na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (2015). Pięć lat mieszkała w Japonii. Posiada III stopień mistrzowski (dan) kaligrafii japońskiej szkoły Seifū.
Fascynuje ją pismo różnych kultur. Prowadzi warsztaty i pokazy kaligrafii japońskiej i łacińskiej. Ma na swoim koncie liczne publikacje naukowe, m.in. „Sakuteiki - zapiski o zakładaniu ogrodów”, „Prze-myśleć piękno. Estetyka kaligrafii japońskiej”.
Wielokrotnie prezentowała swoje prace na wystawach w różnych polskich miastach.

Pismo jest obrazem kultury w jakiej powstało. Język, kiedy zyskuje swój fizyczny kształt poprzez zapis staje się trwałym śladem działalności człowieka. Różne kultury stworzyły różne formy zapisu swoich myśli. Formy, które przybrało pismo zależały od przyborów, których używano oraz od samej kultury. Dlaczego Japończycy i Chińczycy malują swoje skomplikowane słowa/obrazy czarnym tuszem i pędzlem i przypomina ono bardziej malarstwo abstrakcyjne, niż pismo? Dlaczego pismo hebrajskie jest takie grzeczne w swoim kwadratowym kształcie? Dlaczego pismo arabskie przypomina wężyki z ogonkami? Dlaczego alfabet łaciński jest alfabetem, a w hebrajskim i arabskim są tylko spółgłoski? Dlaczego Arabowie nie malują ludzi i jak ten fakt wpłynął na wygląd ich pisma? Dlaczego znamy wszystkie litery alfabetu łacińskiego, ale o ile nie znamy języka, w którym tekst jest zapisany nie przeczytamy go? A dlaczego Japończyk z Chińczykiem nie dogadają się, ale doskonale rozumieją się na płaszczyźnie napisu? Dlaczego Arabowie jako uzupełnienie tekstu malują arabeski i dekoracje roślinne, Chińczycy malują czarno-białe góry tuszem, a średniowieczni skrybowie nadużywali złota przy dekorowaniu manuskryptów?
Fascynują mnie te wszystkie kwestie. Szukam odpowiedzi i rozwiązań. Szukam powiązań między kulturami zagłębiając się w ich pisma.

Joanna Zakrzewska – a Japanologist, a calligrapher, an illuminator, and an illustrator. She serves as a Deputy Dean for Student Affairs at the Faculty of New Media Arts at the Polish-Japanese Academy of Information Technology. She graduated from Japanology Philology at Nicolas Copernicus University in Torun.
She got her PhD at the Faculty of Graphic Arts in the Academy of Fine Arts in Gdansk (2015). She lived in Japan for five years. She holds the third rank Japanese calligraphy master in Seifū school.
Her fascination lies with the writing of various cultures. She leads workshops and shows of Latin and Japanese calligraphy. Has published many academic publications on writing, such as “Sakuteiki – the notes of setting up the gardens” and “Reconsider the Beauty. Japanese calligraphy aesthetics”.
Her works have been presented at exhibitions in many Polish cities.

Writing is its originating culture’s own image. The language that receives a physical form through writing is a mark of human endeavor. Different cultures wrote down their thoughts differently. The shape of writing depended on tools the given culture had, as well as on the culture itself. Why do the Japanese and the Chinese paint their complex words/images with black ink and a brush and make them look like abstract paintings, not words? Why are Hebrew scripts contained so orderly within their squares? Why does Arabic look like snakes with a few errant lines? Why is the Latin alphabet an alphabet, while Hebrew and Arabic are just consonants? Why don’t Arabians paint people, and how did this influence their writing? Why can we know the Latin alphabet perfectly well, yet can be unable to read words written in it if we don’t know the language? Why can the Japanese and the Chinese not communicate easily in speech, but can in writing? Why do the Arabians use arabesque print and floral shapes, the Chinese black-and-white mountains, and medieval scribes overflow of gold to decorate their texts?
All these questions fascinate me. I seek to solve and answer them. By diving into their scripts, I search for the connections between cultures.


 
<< powrót