×
manifest wystawy artyści kontakt archiwum o nas

Galeria Sztuki Nowy Warzywniak
działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1% podatku:
KRS 000286430

2018.04.19 - 2018.05.09
wernisaż / 19 kwietnia 2018 / 19:00

CZŁOWIECZEŃSTWO

STANISŁAW KOŚMIŃSKI

Urodził się w 1987 w Zakopanem. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem (2007), Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Rzeźba (dyplom w 2013). W 2017 obronił pracę doktorską.
Tworzy głównie w drewnie, zarówno małe formy rzeźbiarskie jak i realizacje monumentalne. Zajmuje się medalierstwem, projektowaniem i tworzeniem statuetek oraz wykonywaniem rekonstrukcji snycerskich. Wykorzystuje różne gatunki drewna, łączy je z innymi materiałami, eksponuje naturalne wartości materiału, takie jak kolor, układ słojów, faktura. Podkreśla znaczenie tytułów rzeźb, dla ich interpretacji.
Należy do Międzynarodowej Federacji Sztuki Medalierskiej FIDEM, Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej oraz Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarte”.
www.stanislawkosminski.pl / info@stanislawkosminski.pl

ARTYSTA O WYSTAWIE

Głównym przesłaniem wystawy jest próba opowieści o różnych aspektach człowieczeństwa. Homo sapiens – człowiek rozumny, Homo capax Dei – człowiek otwarty na Boga, Homo ludens – człowiek zabawy, Homo viator – Człowiek podróży... Każda z tych koncepcji i rzeźb zachęca, aby spojrzeć na człowieka w innym ujęciu: duchowym, intelektualnym, transcendentnym i społecznym.     
Prace prezentowane na wystawie pokazują też różne spojrzenie na drewno, jako materiał rzeźbiarski. Są efektem licznych prób znalezienia własnego języka dla prowadzenia dialogu zarówno z drewnem jak i z odbiorcą. Dlatego też obok głównej tematyki, jaką jest kondycja człowieka pojawia się opowieść o pięknie drewna, o barwie, kształcie, fakturze i rysunku słojów. Chociaż realizacje te wychodzą po za potoczne postrzeganie rzeźby w drewnie, to swymi korzeniami sięgają do tradycji Zakopiańskiej Szkoły im. Antoniego Kenara, dla którego ludzkie sprawy w drewnie stanowiły podstawę dla tworzenia i uczenia sztuki.  WYSTAWY INDYWIDUALNE
 • Rzeźba. Wąbrzeski Dom Kultury, Wąbrzeźno, 2018.
 • Zaufałem drodze. Wystawa rzeźb dedykowana księdzu Janowi Twardowskiemu w 100 rocznicę urodzin, Galeria Biblioteki Pedagogicznej, Toruń, 2015
 • Księdza Twardowskiego wersy wybrane, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, Toruń, 2011.
 • Twój ślad na rzeźbie, Biblioteka Główna UMK, Toruń, 2011.
WYSTAWY ZBIOROWE
 • Wobec rysunku, Dwór Artusa, Toruń, 2018
 • Targi Sztuki, Miejska Galeria Sztuki, Zakopane, 2017.
 • Niewiasta obleczona w słońce... Fatima 1917 - 2017. Akademicka Przestrzeń Sztuki U Teologów. WT UMK, Toruń, 2017, Szafarnia, 2018,
 • In Terra. Wystawa pracowników Zakładu Rysunku UMK w Toruniu, Galeria Brzeskiego Obwodowego Centrum  Kulturalno-Społecznego na Białorusi, Brześć, 2017.
 • X Bałtyckie Triennale Medali, Wilno, 2017; Biblioteka Narodowa, Ryga, 2017;
 • Look East. Wystawa pracowników Wydziału Sztuk Pięknych, Akademia Sztuk Pięknych, Charków, 2017.
 • Tożsamość. Wystawa rzeźby członków Stowarzyszenia Artystycznego Otwarte. Galeria Biblioteki Pedagogicznej, Toruń, 2017.
 • Życie Zadane. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Częstochowa, 2017.
 • Być razem. Medalierskie  rozmowy z Janem Pawłem II, Dworzec kolejowy, Legnica, 2017; Mauzoleum Piastów, Krzeszów, 2017.
 • Polskie Medalierstwo 2001 - 2017, Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, Częstochowa, 2017.
 • Vanitas, BWA, Bydgoszcz, 2017.
 • Międzynarodowe Projekty Medalierskie. Kierunek Rzeźba WSP UMK Toruń, Galeria Forum, Wydział Sztuk Pięknych UMK, Toruń, 2016
 • Koło rzeźby. (Wystawa studentów koła naukowego Kwadrat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Galeria Homo Faber, Soleckie Centrum Kultury, Solec Kujawski, 2016
 • Wystawa Prac Absolwentów z okazji jubileuszu 140 - lecia Zespołu Szkół Plastycznych
 • im. A. Kenara w Zakopanem, Muzeum Tatrzańskie, Galeria Sztuki im. W.J. Kulczyckich, Zakopane, 2016
 • Polygonum 4, (4 wystawa sztuki twórców województwa kujawsko - pomorskiego), BWA, Bydgoszcz, 2016
 • Projekt 966, Jubileusz Narodowy, Sztuka Polska 2016,
 • Muzeum Uniwersyteckie UMK, Toruń, 2016
 • Pałac Lubostroń, Lubostroń, 2016
 • Centrum Kultury „Wieża ciśnień”, Konin, 2016
 • Galeria Sztuki  „Beczkownia”,  Centrum Kultury „Browar B.”, Włocławek, 2016
 • XXXIV World Congress of Art - Medals,
 • HoGent, Gent, Belgia, 2016 
 • Museum TreM.a, Namur, Belgia, 2016.
 • Naturalnie. (Wystawa Doktorantów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu), Galeria ZPAP, Toruń, 2016.
 • Otwarte. (Wystawa prac członków Stowarzyszenia Artystycznego Otwarte), Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek, 2016.
 • Medalierskie Rozmowy z Janem Pawłem II. Razem, Podziemia kościoła pw. śś. Piotra i Pawła, Kraków, 2016.
 • Raport 2015. (Wystawa środowiska akademickiego UMK w Toruniu), Centrum Sztuki Współczesnej, Toruń, 2016.
 • Wobec Świętości. Medalierzy polscy w roku kanonizacji Jana Pawła II, Muzeum miedzi, Legnica, 2015
 • „Od Conditio Humana do...”. Wystawa  upamiętniająca twórczość profesora Adolfa Ryszki w 20 rocznicę śmierci, Galeria Fundacji Tumult, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2015.
 • XXXIII World Congress of Art - Medals, Muzeum Archeologiczne, Sofia, Bułgaria, 2014.
 • IX Międzynarodowy Przegląd Ekslibrisu Drzeworytniczego i Linorytniczego im. Pawła Stellera, Biblioteka Śląska, Katowice 2014.
 • Medalierzy polscy. Mój Jan Paweł II. 2014, Zamek królewski, Warszawa, 2014
 • VI Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego; Rysować i tak, i tak, i tak, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2014.
 • Ars - Principia, Akademicka Przestrzeń Sztuki, „Galeria” i „Amfiteatr” Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Teologiczny, UMK, Toruń, 2014,  BWA, Kielce, 2014.
 • Dyplom 2013, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, Toruń, 2014.
 • II Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej, Uniwersytet Artystyczny, Poznań 2011.
 • XXVI Lietuvos medalio kūrėjų stovykla, Muzeum Ziemi Żmudzkiej, Telšiai, Litwa, 2010.
NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
 • I Nagroda w ogólnopolskim konkursie na projekt statuetki Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Warszawa 2011.
 • I Nagroda w ogólnopolskim konkursie na projekt statuetki Nagrody Wolontariatu Pracowniczego, Warszawa 2011.
 • Tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2012/2013, Toruń 2013.
 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2013.
 • Nagroda Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych, VI Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego, Toruń 2014.
 • Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na projekt statuetki Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, Gdańsk 2013.
 • Nagroda im. Adolfa Ryszki, UMK, Toruń 2012.
 • Stypendium Artystyczne Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso, Kraków 2011.
 • II Nagroda w VII  Ogólnopolskim Biennale Rzeźby w Drewnie dla uczniów szkół plastycznych, Zakopane 2007

 

Recenzja / opinia

recenzent: Rafał Radwański

Głównym tematem zaprezentowanych w Oliwskim Ratuszu Kultury prac Stanisława Kośmińskiego jest wielowymiarowość kondycji ludzkiej. Artysta tworzy głównie w drewnie łączonym często z innymi materiałami. Prace tego absolwenta zakopiańskiego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara są często realizacjami eksponującymi naturalne właściwości tworzywa. Istotne są tu takie wartości formalne jak faktura, układ słojów i kolor. Sam fakt zaskakujących zestawień drewna z różnymi materiałami  wzbogaca potencjalne możliwości interpretacyjne. Kompozycyjna asceza i nieszablonowość służy  budowaniu napięć formalnych. Stanisław Kośmiński oprócz małych form rzeźbiarskich wykonuje także i realizacje monumentalne. Paletę jego plastycznych aktywności współtworzą również medalierstwo, projektowanie i tworzenie statuetek, rekonstrukcje snycerskie. Ten pochodzący z Podhala rzeźbiarz prezentował swoje prace na czterech wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych. Po ukończeniu Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek Rzeźba) był wielokrotnie nagradzany. Prace Stanisława Kośmińskiego umiejętnie godzą ambicję wyjścia poza stereotypowe postrzeganie rzeźby w drewnie z szacunkiem dla tradycji, szczególnie tej utożsamianej z dziedzictwem Antoniego Kenara. Twórcza aktywność tego artysty to efekt harmonijnego połączenia warsztatowej biegłości z bogatą wyobraźnią. Stanisław Kośmiński nie szuka ideału, lecz prawdy o człowieku z wszystkimi towarzyszącymi jej odcieniami szarości. Wymiernym efektem są realizacje o wymowie uniwersalnej. Twórczość tego rzeźbiarza, to w większym stopniu sztuka pytań, niż odpowiedzi. Istotny staje się sam proces odkrywania tajemnic, które każdy człowiek w sobie nosi; proces fascynujący poprzez stałe wymykanie się tej ostatecznie definiującej prawdy. W tym kontekście szczególną uwagę zwraca zestaw czterech portretów przedstawiających młodą kobietę, młodego mężczyznę, starszego mężczyznę i dziecko. Prace te stanowią część artystyczną rozprawy doktorskiej obronionej przez rzeźbiarza w 2017 roku. Ten zestaw portretów to plastyczna próba zmierzenia się z różnymi koncepcjami usiłującymi arbitralnie opisać człowieka. Sugestywne kształty zostają zdeterminowane przez pojęcia, których są nośnikami.. Przedstawiony cykl jest świadectwem  warsztatowej swobody z jaką artysta przekształca i modyfikuje tworzywo. Zaprezentowane na oliwskiej wystawie małe formy rzeźbiarskie o charakterze abstrakcyjnym dowodzą uwrażliwienia na  różnorodność sposobów wykorzystywania drewna jako materiału rzeźbiarskiego. To cenne uzupełnienie głównego, humanistycznego wątku ekspozycji dla poznania skali możliwości warsztatowych artysty. Przykazanie Antoniego Kenara skierowane do uczniów: "Rzeźbcie ludzkie sprawy w drewnie" znalazło w osobie Stanisława Kośmińskiego wielce pojętnego słuchacza.


 
<< powrót