×
manifest wystawy artyści kontakt archiwum o nas

Galeria Sztuki Nowy Warzywniak
działa w ramach Fundacji Wspólnota Gdańska.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Wesprzyj kulturę i sztukę przekazując 1% podatku:
KRS 000286430

2018.03.06 - 2018.04.13
wernisaż / 14 marca 2018 / 19:00

ZAPIS SUBIEKTYWNY

Wystawa „ZAPIS SUBIEKTYWNY” towarzyszy Międzynarodowej Konferencji Rysunku „RYSUNEK-ZAPIS UNIWERSALNY N°1” organizowanej przez Katedrę Rysunku na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. Wystawa „ZAPIS SUBIEKTYWNY” jest prezentacją prac czterech rzeźbiarek – pedagogów Katedry Rysunku, które traktują rysunek jako ważne medium osobistej wypowiedzi artystycznej. Różne sposoby interpretowania linii i przestrzeni, różne techniki są emanacją czterech różnych osobowości i postaw twórczych Sylwii Jakubowskiej-Szycik, Adriany Majdzińskiej, Janiny Rudnickiej oraz Magdaleny Schmidt-Góry. 

Wystawa główna Międzynarodowej Konferencji Rysunku „RYSUNEK-ZAPIS UNIWERSALNY N°1” odbędzie się w Państwowej Filharmonii Bałtyckiej w dniach 22 marca – 28 kwietnia 2018 (wernisaż 22 marca 2018 o godzinie 18:00). Będą na niej zaprezentowane prace 12 artystów. 
Komisarzem obydwu wystaw jest dr Adriana Majdzińska.

Międzynarodowa Konferencja Rysunku odbędzie się 22 marca 2018 w patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, przy Targu Węglowym 6. W jej ramach będą wygłoszone wykłady (14.00-16.00) oraz dyskusja (16.00-17.00). W konferencji wezmą udział goście z Litwy i z Finlandii.

------------------------------------------------------------------------------------

Wystawa rysunku ZAPIS SUBIEKTYWNY
ARTYSTKI

DR ADRIANA MAJDZIŃSKA
Urodziła się w 1973 w Słupsku. W 2000 uzyskała dyplom na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego. Od 2006 jest zawodowo związana z tym Wydziałem. W 2011 obroniła pracę doktorską pt. „Pokusa Doskonałości”. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, działaniami artystycznymi, inicjatywami społecznymi. Operuje prostymi formami nadając im znaczenie symbolu. Stworzyła cykle: „Siedem Grzechów Głównych” 2000, „Militaria” 2002, „Videoinstalacja” 2004, „Masculinum” 2007, „Memuary” 2007, „Pojemnik” 2009, „Relikwiarze” 2011, „Serce” 2012, „Signum” 2013, „Signum II” 2014. Brała udział w licznych wystawach, plenerach i konkursach w Polsce i za granicą. Jest laureatką licznych nagród i stypendiów. W latach 2015-2017 wraz z Czesławem Podleśnym byli pomysłodawcami i koordynatorami Przestrzeni Sztuki WL4 – niezależnej społeczności artystycznej w Gdańsku przy ul. Wiosny Ludów 4.  

DR SYLWIA JAKUBOWSKA-SZYCIK
Urodziła się w 1974 w Lublinie. Od wielu lat mieszka w Gdańsku. W 2001 uzyskała dyplom na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Zajmuje się rzeźbą, instalacją, tkaniną i rysunkiem. W swoich realizacjach posługuje się różnymi przedmiotami codziennego użytku, materiałami zużytymi, itp. Stara się ograniczać środki wyrazu do minimum, dbając jednocześnie o warstwę merytoryczną, czytelność formy plastycznej oraz wrażenia estetyczne odbiorcy. Często modyfikuje starsze prace, wykorzystując je do kreacji nowych znaczeń. Dorota Grubba napisała: "Cenne w percepcji wszystkich realizacji Sylwii Jakubowskiej jest doświadczenie analitycznego chłodu artystki, która przepracowując pierwsze powody podjęcia osobistego tematu, dociera do niezależności formalnej również względem własnych doświadczeń artystycznych."

PROF. JANINA RUDNICKA 
Ukończyła Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Dyplom w 1981 roku. Pracuje w rodzimej uczelni na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Prowadzi Pracownię Rysunku Intermedialnego. Zajmuje się rysunkiem, grafiką komputerową, animacją, filmem i rzeźbą. Realizacje rzeźbiarskie zrealizowane w marmurze, granicie lub drewnie są prezentowane w ramach stałych ekspozycji w Finlandii, Francji, Izraelu, Niemczech, Włoszech i Szwecji. Uczestniczyła w wielu sympozjach międzynarodowych, wystawach krajowych i zagranicznych. 

PROF. MAGDALENA SCHMIDT-GÓRA
Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP) i ASP w Warszawie. Obecnie prowadzi Pracownię Rysunku Studyjnego i Kreacyjnego na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. Realizuje rysunki, medale, plakiety, tablice pamiątkowe, statuetki, rzeźby, instalacje przestrzenne, projekty scenograficzne. Prezentowała swoje prace na wystawach w Polsce i w Estonii. Od 1994 jest członkiem Scholi Teatru Węgajty, z którą współpracuje przy realizacji średniowiecznych misteriów i dramatów liturgicznych. Od 2016 współorganizuje Festiwal „Pielgrzymi Północy” w Tolkmicku.

Recenzja / opinia

recenzent: Rafał Radwański

Rysunek długo walczył o swoją autonomię.  Obecnie coraz częściej bywa prezentowany na wystawach i kupowany przez kolekcjonerów. Przykładem tej tendencji jest najnowsza ekspozycja w Oliwskim Ratuszu Kultury. Wystawa "Zapis subiektywny" to wydarzenie towarzyszące Międzynarodowej Konferencji Rysunku "Rysunek- zapis uniwersalny N 1" organizowanej przez Katedrę Rysunku na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. W ekspozycji udział wzięły rzeźbiarki związane z gdańską Uczelnią: Sylwia Jakubowska-Szycik, Adrianna Majdzińska, Janina Rudnicka, Magdalena Schmidt-Góra. Zaprezentowane w Galerii Sztuki Nowy Warzywniak rysunki stanowią wymierny efekt wewnętrznego przekonania wystawiających artystek, że to co sprawdzalne empirycznie nie wystarcza dla opisu złożonej natury rzeczywistości. Sfera pytań jest im wyraźnie bliższa niż sfera odpowiedzi. Między wyobraźnią a fizycznym konkretem rzeczy rozciąga się  bowiem obszar subtelnego wzajemnego przenikania, geometrycznych, symbolicznych i biologicznych aluzji i formalnych poszukiwań. Mimesis jest tu prawie  nieobecna ale przecież nawet w czystej abstrakcji dostrzec można cień natury. Trójmiejskie artystki 'szeroko uchylają drzwi" dla gry skojarzeń i interpretacji. Rzeźbiarki nie chcą prowadzić odbiorcy za rękę i rozstrzygać za niego czego powinien się doszukiwać. Prace  zaprezentowane w oliwskiej galerii to rezultat specyficznego sposobu odbierania świata,  ewolucyjnego przejścia od obserwacji zewnętrznej rzeczywistości w stronę intymności widzenia refleksyjnego. To rys wspólny łączący tak różne stylistyczne prace jak odwołujące się do uniwersalnej symboliki rysunki Adrianny Majdzińskiej i emanujące analitycznym dystansem plastyczne propozycje Sylwii Jakubowskiej-Szycik. Słowa Maxa Beckmanna o twórczości jako "pomoście między widzialnym i niewidzialnym" wydają się dobrze korespondować z  plastycznymi wyborami trójmiejskich rzeźbiarek. Artystki inspiruje  proces ciągłego poszukiwania, poruszania się poza granicami werystycznego doświadczenia. W sferze formalnej prowadzi to do znaczącej redukcji, formalnej ascezy przejawiającej się w sposobie interpretowania linii. Można odnieść wrażenie, że w przypadku wystawiających w oliwskiej galerii artystek charakterystyczna dla ich twórczych eksploracji rzeźbiarska autodyscyplina procentuje także w rysunku. Prace te zachowują swój autonomiczny charakter. To skuteczna forma polemiki z utartymi stereotypami dotyczącymi rzeźbiarskiego rysunku jako medium o charakterze głównie pomocniczym. Ekspozycja spełnia swoje zadanie jako ilustracja zróżnicowania subiektywnych postaw i koncepcji artystycznych. Wystawa miała miejsce w dniach 5-26 marca 2018. Wernisaż w Oliwskim Ratuszu Kultury odbył się 14.03.2018. 
<< powrót